Expertises

Wij zijn voornamelijk actief in:

  • Gerechtelijke expertises voor Belgische rechtbanken
  • Scheidsrechterlijke expertises voor arbitrage rechtbanken (internationale geschillen)
  • Onderzoeksopdrachten voor verzekeringsmaatschappijen
  • Adviesopdrachten voor bedrijven
  • Minnelijke expertises met of zonder bindend oordeel
  • Valorisatie van industriële assets (bij voorbeeld voor M&A projecten)