Bemiddeling

Bemiddeling is een alternatief geschillenbeslechting die zich snel ontwikkelt in de B2B sector.

Voordelen :

  • Vertrouwelijk en discreet
  • Partijen houden hun geschil onder control
  • Sneller en goedkoper dan een gerechtelijke procedure
  • Win/win oplossing: geen verliezer
  • Verbetering van de relaties tussen partijen

Door beroep te doen aan een gecertifieerd bemiddelaar kan de bemiddelingsovereenkomst door de rechtbank bekrachtigd worden.

Wij tussenkomen als bemiddelaar in B2B geschillen met een technisch onderwerp.

Ervaring toont dat een technische verduidelijking door een deskundige verlicht een succesvol mediatie.

Indien noodzakelijk kunnen wij co-mediatie voorstellen (2 bemiddelaars).

MED1 MED2 MED3