Wie?

Zaakvoerder en hoofdconsultant bij FABECOM bvba, Pierre Fabeck is burgerlijk ingenieur in elektromechanica.

Hij werkte in de technologische industrie gedurende 39 jaren.

Sinds 2014 stelt hij zijn ervaring aan bedrijven – en soms particulieren- voor opdrachten van technische expertise (deskundig onderzoek), consulting en bemiddeling.

Hij was Commercieel Directeur bij ENGIE Fabricom tussen 2000 en 2014, en werd betrokken in vele projecten betreffend de ontwerp, constructie, en/of onderhoud van technische en industriële installaties, zowel in België als in het buitenland. Hij was Vice-President van de sectorcomité “Contracting & maintenance” bij Agoria, de federatie van technologische bedrijven, en is ook bestuurder bij BECI (Brussels Enterprises Commerce and Industry).

Lid van ABEX – de Associatie van Belgische Experten – ,  hij is goedgekeurd door de Franstalige rechtbanken, door CEPANI , en door de internationale arbitrage rechtbank van CCI. Hij beschikt van een universitaire certificaat in gerechtelijke expertises (UCL, 2015).

Pierre Fabeck was handelsrechter bij de Franstalige Handelrechtbank van Brussel tussen 2009 en 2015. Als rechter-commissaris heeft hij 150+ faillissementsprocedures opgevolgd.

Pierre is ook een gecertifieerd bemiddelaar voor civiele en commerciële zaken. Hij heeft verschillende symposiums georganiseerd om bemiddeling te bevorderen voor B2B geschillen.

Van 1975 tot 1999 heeft verschillende posities in de technologische industrie uitgeoefend, zowel technisch, commercieel als van algemeen directie, bij ACEC (Rotating Machines Divisie) , ARBIOS/BIOTIM (Waterzuivering en biovergassing), DURCO Flowserve and Sterling SIHI.

Hij is ook onafhankelijk bestuurder bij verschillende raden, industrieel partner en visiting professor van de faculteit van toegepaste wetenschappen (ULB, Ecole Polytechnique) .

Who2 Who